Ta strona używa plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie.


AKCEPTUJĘ
Coroczna tradycja wrocławskiego rynku - przyjdź i zobacz!

Rozpoczęcie Jarmarku w roku 2021

19 11 - 31 12

Wrocław

DO ROZPOCZĘCIA JARMARKU POZOSTAŁO

dni
godziny
minuty
sekundy

Sprzedaż prowadzona z domków drewnianych
w godzinach 10:00 - 21:00

Rynek
Pierzeja południowa, wschodnia i północna

ul. Świdnicka
Od Rynku do "Przejścia podziemnego"

ul. Oławska
Od Rynku do ul. Szewskiej

Plac Solny

Zapraszamy na naszą stronę

Facebook

Lubi nas już 92340 osób!

ODWIEDŹ NASZ PROFIL NA

BEZPIECZEŃSTWO

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM

1. Dezynfekuj ręce – w obszarze Jarmarku dostępne są urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk.
2. Utrzymuj odległość min. 2m.
3. Noś maseczkę - na terenie Jarmarku zalecane jest zakrywanie ust i nosa.

Wszystkie osoby obecne w obszarze Jarmarku zobowiązane są do przestrzegania aktualnych zaleceń związanych z COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i komunikatami.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenia i komunikaty dostępne są na tutaj.

REGULAMIN

 1. Organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego Wrocław 2021 w dn. 19 listopada – 31 grudnia 2021r. zgodnie z Umową z Gminą Wrocław nr 36/BRG.HR/2020 jest Pianoforte Agencja Artystyczna.
 2. Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się w terminie 19 listopada – 31 grudnia 2021r.
 3. Działalność handlowa na Jarmarku (poza wyznaczonymi domkami i strefami) odbywa się codziennie w godz. od 10.00 do 21.00, z wyjątkiem:
  • 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) – w tym dniu nieczynne,
  • 25 grudnia 2021 r. (pierwszy dzień Świąt) – w tym dniu nieczynne,
  • 26 grudnia 2021 r. (drugi dzień Świąt) – Jarmark otwarty w godzinach od godz. 13:00 do 21:00,
  • 31 grudnia 2021 r. (Sylwester) – domki przemysłowe - sprzedaż do godz. 17:00, wybrane stoiska i strefy do godz. 3:00 (1 stycznia 2022 r.)
 4. Jarmark Bożonarodzeniowy odbywa się na obszarze;
  • ul. Świdnicka od przejścia podziemnego do ul. Oławskiej,
  • ul. Oławska od Rynku do ul. Szewskiej,
  • Rynek – pierzeja południowa od Poczty Polskiej do Banku Santander,
  • Rynek – pierzeja wschodnia od Pręgierza w kierunku ul. Kuźniczej,
  • Rynek – pierzeja północna wzdłuż kamienic od restauracji Bierhalle do restauracji Żak,
  • Plac Solny.
 5. Jarmark Bożonarodzeniowy ma charakter otwarty, a wstęp na jego obszar jest wolny i bezpłatny.
 6. Zgromadzenia publiczne w obszarze Jarmarku Bożonarodzeniowego mogą odbywać się tylko za wyłączną zgodą Gminy Wrocław, służb porządku publicznego i Organizatora.
 7. Sprzedaż na Jarmarku Bożonarodzeniowym prowadzona jest przez wystawców wyłącznie z domków drewnianych własnych lub udostępnionych przez Organizatora.
 8. Zabronione jest prowadzenie sprzedaży w obszarze Jarmarku Bożonarodzeniowego przez osoby i firmy nie będące formalnie wystawcami.
 9. Zabronione jest prowadzenie zbiórek pieniężnych przez instytucje i firmy bez wiedzy i zgody Gminy Wrocław i Organizatora.
 10. Osoby małoletnie mogą przebywać w obszarze Jarmarku Bożonarodzeniowego na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
 11. Za wszelkie szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania Regulaminu, ignorowania instrukcji i wytycznych lub działania celowego, odpowiada odwiedzający.
 12. Zabrania się wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych przez odwiedzających, które mogłyby być przyczyną szkód, bądź innych urazów na osobach trzecich.
 13. Zabronione jest zaśmiecanie terenu Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 14. Uczestnicy Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz wszystkie osoby, które znajdują się na jego terenie zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych w przestrzeni Jarmarku, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń służb porządkowych i przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 15. Organizator zastrzega sobie możliwość rejestracji (fotograficznej, video) w celach marketingowych z zachowaniem poufności danych osobowych.
 16. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 17. Wszystkie osoby obecne w obszarze Jarmarku Bożonarodzeniowego zobowiązane są do przestrzegania aktualnych zaleceń związanych z COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozporządzeniami i komunikatami.
 18. Na terenie Jarmarku Bożonarodzeniowego zalecane jest zakrywanie ust i nosa (maseczka).
 19. W obszarze Jarmarku znajdują się urządzenia do dezynfekcji rąk.
 20. Aktualnie obowiązujące rozporządzenia i komunikaty dostępne są na stronie www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2014
GALERIA / VIDEO
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2015
GALERIA / VIDEO
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2016
GALERIA / VIDEO
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2017
GALERIA / VIDEO
JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2018
GALERIA / VIDEO
Regulamin strony internetowej

COPYRIGHT © 2013-2021 - PIANOFORTE AGENCJA ARTYSTYCZNA.
PROJEKT I WYKONANIE: 4S NOWE MEDIA.